Author Search Result:Masaru SUGANO(3hit)

1~3hit
Vol.104 No.5 pp.440-446  
Creating New Social Infrastructure to Support the Future Society toward the 2030s : Research and Development for the Realization of a Better Life
Tomonori YAZAKI Tomohiro OTANI Chihiro ONO Haruhisa KATO Masaru SUGANO 
Summary | Full Text:PDF(990.2KB)

Vol.101 No.5 pp.498-503  
ICTs Realizing Remote Field Maintenance Assistance
Masaru SUGANO Tomohiro TSUJI Hiromasa YANAGIHARA 
Summary | Full Text:PDF(932.2KB)

Vol.94 No.9 pp.827-843  
An Investigation of the Platform Technology for Mobile Terminals
Ryu WATANABE Yuto NAKANO Toshiaki TANAKA Tomohiko TAKAHASHI Masaru SUGANO Sei NAITO Katsuyuki UMEZAWA Makoto KAYASHIMA Yoshiaki YAMAGUCHI Yoshiaki KAWATSURA Masahiko OHASHI Kinji KAWAGUCHI Yu MINAKUCHI Tomotaka ENDO Hajime HATANAKA Masaki SATOU Takeya ISHIDA Takashi KOGURE 
Summary | Full Text:PDF(2.6MB)

Login

 > 

Forgotten your password?

menu

Online ISSN:2188-2355