Author Search Result:手塚慶一(11hit)

1~11hit
Vol.64 No.9 pp.942-942  
第11回多値論理国際シンポジウム報告
北橋忠宏 長谷川利治 手塚慶一 
Summary | Full Text:PDF(51.5KB)

Vol.61 No.8 pp.831-839  
データ交換網最近の話題
手塚慶一 真田英彦 
Summary | Full Text:PDF(518.1KB)

Vol.61 No.4 pp.381-385  
2.5 パケット交換方式
手塚慶一 岡田博美 
Summary | Full Text:PDF(303.6KB)

Vol.54 No.6 pp.818-826  
通信網の基礎理論
手塚慶一 真田英彦 
Summary | Full Text:PDF(814.8KB)

Vol.50 No.6 pp.1013-1020  
誤り検出自動再送要求方式の解析
中西暉 藤原値賀人 笠原正雄 手塚慶一 笠原芳郎 
Summary | Full Text:PDF(493.3KB)

Vol.50 No.4 pp.637-642  
計算機を用いたデータの誤り訂正方式
笠原正雄 中西暉 手塚慶一 笠原芳郎 
Summary | Full Text:PDF(422KB)

Vol.49 No.11 pp.2171-2178  
多点監視法によるフレーム同期
大和一晴 手塚慶一 笠原芳郎 
Summary | Full Text:PDF(566.8KB)

Vol.48 No.1 pp.40-48  
通信回線網の決定論的および確率論的考察
凌舜堂 手塚慶一 笠原芳郎 
Summary | Full Text:PDF(1.3MB)

Vol.47 No.10 pp.1512-1518  
トンネルダイオードを用いた三値論理回路
長谷川利治 長岡良富 手塚慶一 笠原芳郎 
Summary | Full Text:PDF(441.7KB)

Vol.47 No.6 pp.937-942  
情報蓄積の最近の動向
手塚慶一 豊田順一 
Summary | Full Text:PDF(410.5KB)

Vol.40 No.1 pp.23-29  
開閉回路の一考察
手塚慶一 
Summary | Full Text:PDF(450.6KB)

Login

 > 

Forgotten your password?

menu

Online ISSN:2188-2355